Programul Start 2015

Consulta programele finantate anual de la bugetul de stat in scopul sprijinirii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii. Programul START – sprijină dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare. Sunt acordate alocaţii financiare nerambursabile de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 125.000 lei/ beneficiar.  …
Read more