Bucharest, Romania
0742553706 / 0766347063
office@unyouthdelegate.ro

Advocacy Training pentru cei care lucrează cu tinerii NEETs

Advocacy Training pentru cei care lucrează cu tinerii NEETs

Social DOers implementează în perPhoto-anunt-training-lucratoriioada 1 iunie – 31 decembrie 2015 proiectul Coaliția ONG-urilor pentru drepturile tinerilor NEET – Investing in Social DOers, finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, beneficiind de sprijinul instituțional al Ministerului Tineretului și Sportului (MTS).

Vrei să te implici in activități de advocacy în beneficiul tinerilor?

Vrei să te asiguri că tinerii și mai ales tinerii NEET[1] își fac vocea auzită?

Vrei să promovezi mai eficient activitățile adresate tinerilor NEET?

 

Proiectul îşi propune creşterea capacităţii ONG-urilor care lucrează cu tinerii NEET (not in employment, education or training) şi, respectiv a tinerilor în aceste situaţii sociale, pentru a se implică mai activ în dezvoltarea politicilor publice şi acţiuni de advocacy în beneficiul tinerilor NEET.

Prin aceste training-uri dorim să investim în cei care lucrează direct cu tinerii şi în particular cu tinerii în situaţii de risc sau situaţii NEET.

Într-o societate în care 17% din tinerii cu vârsta între 15 şi 24 de ani sunt în situaţii NEET, cei care lucrează cu tinerii au rol foarte important în promovarea drepturilor acestora şi, implicit, de a le creşte şansele de incluziune în societate şi pe piaţa muncii.

Training-urile vor aborda elemente de:

 • participare civică
 • cunoașterea mecanismelor de participare publică
 • creșterea capacității de accesare a finanțărilor
 • promovarea acțiunilor adresate grupului NEET și dezvoltarea activităților pentru tinerii NEET (cu accent pe tinerele femei)

În plus, una din zile va fi dedicată unei întâlniri multi-actor, care va reuni reprezentanți ai instituțiilor publice din regiunea ta, precum și tineri în situații NEET!

Training-urile vor avea loc:

 • Pentru regiunea Nord – Est: la Iași, în perioada 26-29 septembrie
 • Pentru regiunea Sud – Vest: la Craiova, în perioada 10-13 octombrie
 • Pentru regiunea Sud – Est: la Constanța, în perioada 17-20 octombrie

Te asteptăm dacă:

 • lucrezi direct cu tinerii, implicându-i în diverse forme de angajament civic la nivel local
 • lucrezi cu tinerii in situații de risc sau dezavantajați, prevenind ca aceștia să ajungă în situații NEET
 • lucrezi în comunități, cu tineri deja aflați în situații NEET
 • dorești să te implici în procese de advocacy la nivel local/regional

Pentru a participa, te rugăm să completezi formularul online disponibil aici până la data de:

 • Pentru regiunea Nord – Est: 15 septembrie 2015
 • Pentru regiunea Sud – Vest: 2 octombrie 2015
 • Pentru regiunea Sud – Est: 9 octombrie 2015

Toate costurile (cazare, masă, transport) sunt acoperite de organizatori!

Pentru mai multe informaţii, poti sa contactezi organizatia pe Facebook, socialdoers.com sau e-mail:together@socialdoers.com

[1] NEET=not in employment, education or training – Tineri care nu au un loc de muncă, nu sunt într-o formă de educație sau care nu iau parte la alte cursuri de formare.

© Delegat de tineret la Organizația Națiunilor Unite