Anamaria Lăzăruc și Alexandru Drăghia sunt noii Delegați de Tineret ai României la ONU (mandat 2022-2023)

Anamaria Lăzăruc și Alexandru Drăghia sunt noii Delegați de Tineret ai României la ONU (mandat 2022-2023)

Anamaria Lăzăruc

Anamaria Lăzăruc urmează, în prezent, masterul de Psihologie Clinică și Psihoterapie la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Este antreprenor și dezvoltă proiectele Instincted.ro și Digital Medics, prin care să răspundă la nevoi educaționale și de prevenție pentru sănătate. Anamaria are o vastă activitate în programele naționale și internaționale de tineret, promovând și implementând numeroase programe cu scop educațional și social. Fiind un specialist în formare în domeniul sănătății mintale, aceasta își dorește să creeze, împreună cu tinerii din România, inițiative și acțiuni care să conducă la creșterea calității vieții acestora, având în vizor cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale agendei 2030. Pentru mandatul de Delegat de Tineret al României la ONU, Anamaria are ca priorități încurajarea tinerilor de a participa activ în comunitate, precum și cultivarea simțului responsabilității.

Alexandru Drăghia

Alexandru Drăghia lucrează, în prezent, în cadrul a două organizații internaționale, în sfera educațională și cea a ajutorului umanitar. Acesta se află într-un an de pauză de la studiile sale universitare, pe care urmează să le înceapă la Universitatea Harvard, în domeniul relațiilor internaționale. Acesta a pornit pe drumul diplomației și al relațiilor internaționale de la vârsta de 16 ani. Pasionat fiind de drepturile copiilor și tinerilor, în special cel de a participa la procesul de luare a deciziilor care îi privesc, acesta a dezvoltat și s-a implicat în numeroase proiecte naționale și internaționale menite să aducă nevoile tinerilor în atenția decidenților, alături de organizații precum UNICEF, Directoratul General pentru Parteneriate Internaționale al Comisiei Europene și Consiliul Național al Elevilor.