București, România
+40787695055 / +40772058224
office@unyouthdelegate.ro

Author: UNYD_admin

ODD 8 – Muncă decentă și creștere economică

Descriere generală Obiectul de Dezvoltare Durabilă numărul 8 urmărește să ofere un cadru facil pentru a găsi un loc de muncă care să fie sigur și echitabil, ca cetățenii statelor să poată avea mecanismele necesare pentru a pune bazele unui start-up și pentru a genera creșteri economice sănătoase și organice.  În ceea ce privește situația…
Read more

ODD 7- Energie curată și la prețuri accesibile

Descriere generală        Una dintre cele mai mari provocări mondiale ale generației noastre reprezintă inaccesibilitatea energiei curate, un adeărat punct de sprijin al sustenabilității.  Deși Uniunea Europeană nu se confruntă la nivel general cu probleme fundamentale în acest sens, aproximativ 3 miliarde de oameni nu beneficiază de surse energetice sigure și durabile, această dificultate răsfrângându-se asupra…
Read more

ODD 6: APĂ CURATĂ ȘI SANITAȚIE

Obiectivul cu numărul șase din Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, „Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi”, aduce în atenția societății contemporane o dimensiune vitală a unui trai decent, sănătos și durabil. În lipsa accesului la apă curată și condiții prielnice de igienă, individul este izolat de un aspect esențial pentru…
Read more

ODD 5: REALIZAREA EGALITĂȚII DE GEN ȘI ÎMPUTERNICIREA TUTUROR FEMEILOR ȘI A FETELOR

Așa cum Organizația Națiunilor Unite a declarat, egalitatea de gen nu reprezintă doar un drept fundamental, ci și necesarul unei lumi pașnice, prospere și sustenabile. În ciuda faptului că problema inegalităților nu este nouă, progresele sunt lente și disparitățile de gen persistă.  Inegalitatea de gen naște dificultăți atât pe plan social, cât și pe plan…
Read more

ODD 4: EDUCAȚIA DE CALITATE – GARANȚIA UNUI VIITOR PROSPER

Educația reprezintă un domeniu esențial al vieții comunitare și mecanismul sub egida căruia societatea poate înregistra progrese semnificative. Un sistem de învățământ calitativ și performant, adaptat la standardele contemporane de incluziune socială și dezvoltare durabilă, reprezintă garanția unui viitor sustenabil, armonios și prielnic pentru fiecare individ. În contextul epidemiologic actual, educația s-a confruntat cu provocări…
Read more

ODD 3 – Sănătate și bunăstare

Descriere generală  Poate unul dintre cei mai importanți piloni ai unei societăți durabile este sănătatea și bunăstarea populației, iar în ultimul an, acest lucru a devenit extrem de clar.  Accesul la servicii medicale de calitate, la programe de screening și la educație medicală este vital, precum și asigurarea unui mediu propice păstrării stării de sănătate…
Read more

@2020 Delegații de Tineret ai României la ONU