Category: Obiective de Dezvoltare Durabilă

ODD 15- VIAȚĂ TERESTRĂ

Descriere generală       Menținerea echilibrului ecologic pe plan global reprezintă poate una dintre cele mai mari provocări ale epocii noastre. Realităţile contemporane ne conving tot mai mult de rolul deosebit pe care îl are mediul înconjurător, elementul primordial al existenței umane.Cadrul și condițiile de viață ale omului sunt, fără îndoială, condiționate de diversitatea naturii, ce ne…
Read more

ODD 14- VIAȚĂ ACVATICĂ

Descriere generală Schimbările climatice și concurența pentru resursele naturale sunt fenomene ce adaugă presiuni suplimentare asupra mediului maritim, iar schimbarea climei și exploatarea nedurabilă a mediului acvatic constituie principalele amenințări pentru oceane și mări. Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine este esențială pentru susținerea activităților de pescuit, comerţ şi transport.…
Read more

ODD 13: Acțiune climatică

Descriere generală         Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale generației noastre, iar luarea unor acțiuni urgente pentru combaterea efectelor acestora reprezintă un aspect vital ce va defini era noastră și moștenirea generațiilor următoare.  Afectând din ce în ce mai multe sectoare, efectele schimbărilor climatice se manifestă în toate domeniile vieții, producând efecte…
Read more

ODD 12- Consum și producție responsabile

Descriere generală       Resursele naturale sunt fundamentale pentru sănătatea umană, activitatea economică, bunăstare și calitatea vieții, însă limitarea lor provoacă instabilitate în multe regiuni ale lumii. În ultimii douăzeci de ani, deși economia globală s-a dublat, costul acestei creșteri a fost catastrofal: 60% din ecosistemele lumii s-au prăbușit. Prin urmare, o economie puternic expansivă prevede limite…
Read more

ODD 11 – orașe și comunități durabile

Descriere generală Înlăturarea clivajului rural-urban care există în România, precum și cel din interiorul comunităților este esențială pentru a facilita dezvoltarea așezărilor umane într-o direcție incluzivă, durabilă și sustenabilă. Doi factori urgentează în principiu adoptarea unei noi strategii – procesul extins de urbanizare și pandemia de COVID-19. Astfel, Obiectivul 11 de Dezvoltare Durabilă prevede construirea…
Read more

ODD 10 – reducerea inegalităților

Descriere generală Inegalitatea reprezintă un obstacol în procesul de dezvoltare al unei societăți durabile și una dintre cele mai mari provocări mondiale ale generației noastre.  La nivel global, inegalitățile sociale și economice continuă să crească, deși cele mai puțin dezvoltate state se bucură de creșteri economice. La nivel european, România înregistrează una dintre cele mai…
Read more