Category: Obiective de Dezvoltare Durabilă

ODD 11 – orașe și comunități durabile

Descriere generală Înlăturarea clivajului rural-urban care există în România, precum și cel din interiorul comunităților este esențială pentru a facilita dezvoltarea așezărilor umane într-o direcție incluzivă, durabilă și sustenabilă. Doi factori urgentează în principiu adoptarea unei noi strategii – procesul extins de urbanizare și pandemia de COVID-19. Astfel, Obiectivul 11 de Dezvoltare Durabilă prevede construirea…
Read more

ODD 10 – reducerea inegalităților

Descriere generală Inegalitatea reprezintă un obstacol în procesul de dezvoltare al unei societăți durabile și una dintre cele mai mari provocări mondiale ale generației noastre.  La nivel global, inegalitățile sociale și economice continuă să crească, deși cele mai puțin dezvoltate state se bucură de creșteri economice. La nivel european, România înregistrează una dintre cele mai…
Read more

ODD 9- Industrie, inovație și infrastructură

  Descriere generală      Într-o eră a globalizării, a inovațiilor rapide și a tehnologizării, adaptarea față de progres reprezintă un aspect vital ce asigură comunicarea globală. Așadar, încurajarea inovației și  a unor infrastructuri rezistente și promovarea industrializării reprezintă poate cei mai importanți piloni ai unei societăți durabile. Fiind interconectate, cele trei aspecte sprijină dezvoltarea economică și…
Read more

ODD 4 – Educație de calitate

Educația reprezintă un domeniu esențial al vieții comunitare și mecanismul sub egida căruia societatea poate înregistra progrese semnificative. Un sistem de învățământ calitativ și performant, adaptat la standardele contemporane de incluziune socială și dezvoltare durabilă, reprezintă garanția unui viitor sustenabil, armonios și prielnic pentru fiecare individ. În contextul epidemiologic actual, educația s-a confruntat cu provocări…
Read more

ODD 3 – Sănătate și bunăstare

Descriere generală  Poate unul dintre cei mai importanți piloni ai unei societăți durabile este sănătatea și bunăstarea populației, iar în ultimul an, acest lucru a devenit extrem de clar.  Accesul la servicii medicale de calitate, la programe de screening și la educație medicală este vital, precum și asigurarea unui mediu propice păstrării stării de sănătate…
Read more

ODD 2 – Foamete zero

Descriere generală  Deși la nivel european și național, problema foametei nu este una recurentă, în țările în curs de dezvoltare malnutriția, înfometarea și bolile premergătoare acestora devin probleme stringente, ce necesită o soluție imediată. Din păcate, lipsa hranei este resimțită de peste un miliard de persoane la nivel planetar,  iar Obiectivul  numărul 2 își propune,…
Read more