Category: Obiective de Dezvoltare Durabilă

ODD 10 – reducerea inegalităților

Descriere generală Inegalitatea reprezintă un obstacol în procesul de dezvoltare al unei societăți durabile și una dintre cele mai mari provocări mondiale ale generației noastre.  La nivel global, inegalitățile sociale și economice continuă să crească, deși cele mai puțin dezvoltate state se bucură de creșteri economice. La nivel european, România înregistrează una dintre cele mai…
Read more

ODD 9- Industrie, inovație și infrastructură

  Descriere generală      Într-o eră a globalizării, a inovațiilor rapide și a tehnologizării, adaptarea față de progres reprezintă un aspect vital ce asigură comunicarea globală. Așadar, încurajarea inovației și  a unor infrastructuri rezistente și promovarea industrializării reprezintă poate cei mai importanți piloni ai unei societăți durabile. Fiind interconectate, cele trei aspecte sprijină dezvoltarea economică și…
Read more

ODD 8 – Muncă decentă și creștere economică

Descriere generală Obiectul de Dezvoltare Durabilă numărul 8 urmărește să ofere un cadru facil pentru a găsi un loc de muncă care să fie sigur și echitabil, ca cetățenii statelor să poată avea mecanismele necesare pentru a pune bazele unui start-up și pentru a genera creșteri economice sănătoase și organice.  În ceea ce privește situația…
Read more

ODD 7 – Energie curată și la prețuri accesibile

Descriere generală        Una dintre cele mai mari provocări mondiale ale generației noastre reprezintă inaccesibilitatea energiei curate, un adeărat punct de sprijin al sustenabilității.  Deși Uniunea Europeană nu se confruntă la nivel general cu probleme fundamentale în acest sens, aproximativ 3 miliarde de oameni nu beneficiază de surse energetice sigure și durabile, această dificultate răsfrângându-se asupra…
Read more

ODD 6 – Apă curată și sanitație

Obiectivul cu numărul șase din Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, „Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi”, aduce în atenția societății contemporane o dimensiune vitală a unui trai decent, sănătos și durabil. În lipsa accesului la apă curată și condiții prielnice de igienă, individul este izolat de un aspect esențial pentru…
Read more

ODD 5 – Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și fetelor

Descriere generală Așa cum Organizația Națiunilor Unite a declarat, egalitatea de gen nu reprezintă doar un drept fundamental, ci și necesarul unei lumi pașnice, prospere și sustenabile. În ciuda faptului că problema inegalităților nu este nouă, progresele sunt lente și disparitățile de gen persistă.  Inegalitatea de gen naște dificultăți atât pe plan social, cât și…
Read more