Category: Obiective de Dezvoltare Durabilă

ODD 4 – Educație de calitate

Educația reprezintă un domeniu esențial al vieții comunitare și mecanismul sub egida căruia societatea poate înregistra progrese semnificative. Un sistem de învățământ calitativ și performant, adaptat la standardele contemporane de incluziune socială și dezvoltare durabilă, reprezintă garanția unui viitor sustenabil, armonios și prielnic pentru fiecare individ. În contextul epidemiologic actual, educația s-a confruntat cu provocări…
Read more

ODD 3 – Sănătate și bunăstare

Descriere generală  Poate unul dintre cei mai importanți piloni ai unei societăți durabile este sănătatea și bunăstarea populației, iar în ultimul an, acest lucru a devenit extrem de clar.  Accesul la servicii medicale de calitate, la programe de screening și la educație medicală este vital, precum și asigurarea unui mediu propice păstrării stării de sănătate…
Read more

ODD 2 – Foamete zero

Descriere generală  Deși la nivel european și național, problema foametei nu este una recurentă, în țările în curs de dezvoltare malnutriția, înfometarea și bolile premergătoare acestora devin probleme stringente, ce necesită o soluție imediată. Din păcate, lipsa hranei este resimțită de peste un miliard de persoane la nivel planetar,  iar Obiectivul  numărul 2 își propune,…
Read more

ODD1 – Eradicarea sărăciei

Descriere generală  Deși Uniunea Europeană nu se confruntă la nivel general cu probleme fundamentale în acest sens, sărăcia reprezintă o provocare constantă care trebuie abordată și pe care Organizația Națiunilor Unite își propune să o rezolve până în anul 2030. Noțiunea de sărăcie are mai multe valențe, de la lipsa resurselor materiale, până la discriminare…
Read more