București, România
+40787695055 / +40772058224
office@unyouthdelegate.ro

Diagnoza privind utilizarea și alocarea fondurilor publice destinate tinerilor

Diagnoza privind utilizarea și alocarea fondurilor publice destinate tinerilor

Marți, 27 octombrie2015, începând cu ora 10:00, în sala Spațiul Public European a Reprezentanței Comisiei Europene în România, Centrul pentru Politici Educaționale (CPE), alături de Societatea Academică din România și Consiliul Tineretului România, a organizat conferința de lansare a “Diagnozei privind utilizarea și alocarea fondurilor publice destinate tinerilor”, în cadrul proiectului “Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale”.

Diagnoza a fost realizată la nivelul celor 41 consilii județene și al consiliilor locale aferente celor 46 de municipii reședințe de județ din România, incluzând primăriile de sector din municipiul București, pentru perioada 2012-2015, și include o analiză a situației actuale a gestionării resurselor de tineret la acest nivel, precum și o serie de propuneri de îmbunătățire a modului de gestionare a fondurilor publice de tineret.

Doar 68 dintre autoritățile publice locale contactate au răspuns solicitărilor de informații de interes public transmise în cadrul proiectului. Datele analizate de către CPEdu au evidențiat faptul că doar 2 dintre cei 68 de respondenți au constituit la nivelul structurii interne consilii consultative pentru gestionarea fondurilor destinate tineretului, precum prevede Legea Tinerilor nr. 350/2006, doar 21 au constituit fondul destinat activităților de tineret și doar în cazul a 19 APL pot fi găsite informații despre aceste fonduri (sau alte fonduri alocate pentru activități cu și pentru tineri) pe site-urile acestor instituții. Situația constatată în urma realizării diagnozei este una alarmantă, iar proiectul își propune în continuare aducerea acestui subiect pe agenda publică.

Vom transmite rezultatele diagnozei autorităților publice locale și le vom încuraja să țină cont de ele și de principiile bunei guvernări descrise în cadrul documentelor proiectului, în gestiunea fondurilor de tineret. Sperăm să avem aproape ONGTurile și autoritățile publice cu responsabilități în domeniu și în etapele următoare ale proiectului”, a declarat Daniela Alexe, președinta CPEdu.

În cadrul dezbaterii privind rezultatele diagnozei, au luat cuvântul in10986183_1689439151267679_8079427259910139584_nvitații și participanții reprezentanți ai mediului asociativ de tineret și ai autorităților publice locale și a fost subliniată nevoia de încurajare a implicării tinerilor în procesul decizional de alocare a fondurilor publice destinate acestora, de către APLuri.

Consiliul Tineretului din România susține organizațiile locale care se vor implica în demersuri pentru implementarea legii”, a declarat Mihai Dragoș, președintele Consiliului Tineretului din România. De asemenea, acesta a atras atenția asupra lacunelor existente în forma actuală a Legii Tinerilor, nr. 350/2006, menționând că CTR depune eforturi pentru corectarea acestora și completarea prevederilor legii cu norme de implementare.

Documentul poate fi descărcat de aici.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, cu suma de 74.964 euro și se desfășoară în perioada aprilie 2015 – martie 2016 (www.fondong.fdsc.ro).

Pentru  informaţii  oficiale  despre  granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

@2020 Delegații de Tineret ai României la ONU