Bucharest, Romania
0742553706 / 0766347063
office@unyouthdelegate.ro

Indicele Reprezentării Tinerilor (IRT)

Indicele Reprezentării Tinerilor (IRT)

PREZENTARE SUCCINTĂ A IRT

Delegații de Tineret ai României la Organizația Națiunilor Unite din mandatul 2018-2019, Andrada C. Baba și Aurelian D. Mohan, lansează un indice menit a cuantifica și, implicit, a ierarhiza activitatea organizațiilor de tineret din România.

Acesta este denumit sugestiv Indicele reprezentării tinerilor (abreviat IRT) și va fi calculat anual de către fiecare generație de Delegați la ONU, pe baza datelor oferite de organizațiile de tineret.


Tu cât de bine reprezinți tinerii din România?


Organizațiile de tineret din România vor avea peste 20 de zile la dispoziție pentru a se înscrie în competiție (în procesul de evaluare; astfel colectarea informațiilor se va realiza cu ușurință) prin completarea unei aplicații online (de tip Google Forms, ce se poate accesa aici). Înscrierea se poate face în perioada 13 iulie – 4 august (formularul se va închide automat la orele 23:59).

Odată cu stabilirea clasificării finale a organizațiilor de tineret din România, premii pentru întreaga activitate din anul precedent (pe baza IRT) vor fi acordate în cadrul unei gale organizate de către Delegații de Tineret ai României la ONU.

MAI MULTE DETALII DESPRE INDICELE REPREZENTĂRII TINERILOR

Calendarul evaluării și decernării IRT:

  • 13 iulie – 4 august 2019 – Înscriere organizații / asociații / federații de tineret în procedura de evaluare a IRT
  • 4-5 august 2019 – Calcularea IRT pentru toate organizațiile înscrise
  • august 2019 (Mai multe detalii în curând) – „Gala IRT” în cadrul căreia se vor decerna premii pentru primele 8 cele mai active organizații de tineret din România (organizațiile cu cel mai mare IRT).

Cum aplicăm la IRT și cine poate aplica pentru calcularea IRT? 

Orice organizație / federație de și pentru tineret sau agenție / instituție din România care activează în domeniul tineretului poate aplica pentru a i se calcula Indicele Reprezentării Tinerilor. Pentru a te înscrie în IRT este nevoie să completezi următorul formular http://bit.ly/IndiceleReprezentarii

Atenție! Pentru a se putea calcula IRT, fiecare organizație de tineret dornică să participe trebuie să completeze formularul anterior menționat; în lipsa acestuia, adică în lipsa unor date precise despre activitatea organizației, nu se va putea calculca Indicele Reprezentării Tinerilor.

Care este scopul IRT?

Indicele în cauză dorește să reprezinte un instrument de măsură obiectiv al activității desfășurate de organizațiile de tineret din România. Întrucât este o inițiativă unică, de mare amploare, IRT va oferi experților în politici publice, factorilor de decizie, tinerilor și persoanelor interesate de acest domeniu un set unic de informații referitoare la: (a) modul în care tinerii se implică în societate, (b) aportul grupului demografic în procesul de dezvoltare socio-economică, culturală, și profesională a României, (c) activitatea organizațiilor de și pentru tineret, și (d) impactul generat asupra tinerilor de miriade de demersuri menite a facilita un mediu propice dezvoltării lor.

Cum se calculează IRT?

Metodologia de calcul IRT este similară celei utilizate pentru calcularea World Press Freedom Index (Reporters Without Borders), doar că anumite modificări au fost operate pentru o mai bună reliefare a particularităților aferente domeniului de tineret din România.

Formulă de calcul:
1/3 ∙ 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑦 + 1/6 ∙ (𝑠𝑐𝑜𝑟𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣 + 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑧 + 𝑠𝑐𝑜𝑟𝐶𝑖𝑣) + 1/12 ∙ (𝑠𝑐𝑜𝑟𝑇𝑟𝑎𝑛  + 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎)

Fiecare organizație de tineret care se înscrie pentru evaluarea IRT va primi un scor cuprins între 0 și 100 de puncte, calculat în conformitate cu formula anterior menționată, ce va avea în vedere (1) impactul generat asupra politicilor publice, (2) amploarea și eficiența activităților de tineret implementate în ultimul an, (3) gradul de reprezentare a grupului demografic, (4) frecvența implicării în activități în folosul comunității, (5) prezența în mass media, și (6) transparența în activitate. Categoriile 1-6 vor fi cuantificate în felul următor: media indicilor secundari, aceștia, la rândul lor, variind între 0 și 100 de puncte fiecare în funcție de relevanța atribuită în cadrul categoriei.


Metodologia extinsă de calculare a IRT va fi publicată pe website-ul unyouthdelegate.ro pe data de 4 august 2019 pentru a evita posibile raportări eronate în ceea ce privește activitatea organizațiilor de tineret.


Cum a fost construit indicele și cine va calcula IRT?

IRT-ul a fost construit cu ajutorul unor experți. Procesele de colectare de date, de sortare a datelor, și de calculare a IRT se află sub stricta coordonare a Delegaților de Tineret ai României la ONU, Andrada C. Baba și Aurelian D. Mohan, iar ierarhiile finale vor fi construite de către aceștia cu ajutorul Voluntarilor Delegaților de Tineret la ONU. Din procesul de calculare a indicelui NU VOR FACE PARTE indivizi care sunt membri activi sau au orice altă legătură cu organizațiile înscrise în IRT.