București, România
+40787695055 / +40772058224
office@unyouthdelegate.ro

SĂRĂCIA – O PROBLEMĂ MAJORĂ A SOCIETĂȚII CONTEMPORANE DIN PERSPECTIVA TINERILOR

SĂRĂCIA – O PROBLEMĂ MAJORĂ A SOCIETĂȚII CONTEMPORANE DIN PERSPECTIVA TINERILOR

Chiar dacă la nivelul Uniunii Europene nu au fost înregistrate probleme fundamentale pe această temă, sărăcia reprezintă o provocare constantă care trebuie abordată și pe care Organizația Națiunilor Unite își propune să o rezolve până în anul 2030. Noțiunea de sărăcie are mai multe valențe, de la lipsa resurselor materiale, până la discriminare și excluziune socială. Obiectivul își propune să asigure o viață decentă pentru toate persoanele, indiferent de religie, sex, culoarea pielii sau nivelul de educație. 

Din păcate, sute de mii de tineri din România se confruntă cu diferite forme de sărăcie care le afectează inclusiv activitatea pe plan social și cauzează diverse forme de discriminare la adresa acestora. Accesul redus la oportunități de dezvoltare, abandonul școlar, neintegrarea pe piața muncii, foametea și excluziunea socială sunt doar câteva din problemele majore cu care se confruntă tinerii ce nu dispun de o stare materială decentă.

Este necesar să conștientizăm că mobilizarea comună a forțelor pentru combaterea acestui fenomen reprezintă principalul mecanism de contracarare a sărăciei. De asemenea, autoritățile trebuie să identifice metode și măsuri cât mai coerente pentru a sprijini dezvoltarea educațională și profesională a acestor tineri. Printre acești piloni se numără:

  • Asigurarea dispozitivelor necesare pentru toți elevii și studenții care nu dispun de acces la procesul educațional în varianta sa virtuală;
  • Programe remediale pentru elevii și studenții din comunitățile aflate în pragul excluziunii sociale;
  • Sesiuni speciale de consiliere psihopedagogică pentru acești tineri, precum și sesiuni de consiliere pentru orientarea în carieră;
  • Încurajarea firmelor, prin stimulente financiare, de a angaja tineri din grupurile sociale vulnerabile;
  • Stimularea dezvoltării programelor de antreprenoriat social în beneficiul acestor comunități;
  • Sporirea burselor sociale.

Acestea sunt doar câteva dintre multiplele direcții de acțiune pe care autoritățile le pot adopta pentru acești tineri, însă este important să conștientizăm că o nouă dimensiune relevantă în combaterea sărăciei este cea bazată pe eforturi conjugate ale comunității. Sărăcia este o temă delicată și deosebit de problematică, iar conversațiile pe această temă sunt rar fructificate în spectrul decizional. În aceste momente, însă, în condițiile unei pandemii care adâncește nivelul de sărăcie și excluziune socială, nu putem evita să abordăm răspicat astfel de teme.

 

@2020 Delegații de Tineret ai României la ONU