ODD 11 – orașe și comunități durabile

ODD 11 – orașe și comunități durabile

Descriere generală

Înlăturarea clivajului rural-urban care există în România, precum și cel din interiorul comunităților este esențială pentru a facilita dezvoltarea așezărilor umane într-o direcție incluzivă, durabilă și sustenabilă. Doi factori urgentează în principiu adoptarea unei noi strategii – procesul extins de urbanizare și pandemia de COVID-19. Astfel, Obiectivul 11 de Dezvoltare Durabilă prevede construirea unui cadru favorabil oportunităților egale pentru fiecare cetățean, accesul la condiții decente de trai și servicii de calitate. 

Până în 2050, mai mult de 66% din populația globală va locui în centre urbane, trend care amplifică riscul de supraaglomerare, poluare și adâncirea inegalităților dintre mediul rural și urban. Datele publicate de Eurostat arată că România se afla pe primul loc în 2016 în ceea ce privește comunitățile suprapopulate, iar piața ineficientă de locuințe accesibile îngreunează accesul oamenilor la spații de locuit. 

Strategia Națională a Locuirii, realizată în strânsă coordonare cu instrumentele propuse prin Pachetul Național Anti-Sărăcie și cu Strategia privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei a fost lansată de Guvernul României în scopul asigurării cadrului legal necesar combaterii unor probleme recurente pentru statele estice și central-estice din Europa- sărăcia și nivelul scăzut de trai.

Pandemia de COVID-19 a scos în evidență nevoia de prioritizare a construirii unei societăți reziliente și adaptabile la situații de criză. Accesul limitat la mâncare, riscul ridicat de infectare, epuizarea resurselor sunt situații care au vizat în special grupurile sărace şi vulnerabile, agravându-le traiul. 

Totodată, riscul seismic, de inundații și alunecări de teren sunt factori perturbatori ai nivelului de trai atât în zona rurală, cât și urbană. Agenda 2030 propune pentru prima dată investiția în cultură în contextul dezvoltării durabile, din perspectivă transversală (în relație cu alte domenii precum educația, securitatea, mediul etc.), dar și ca obiectiv în sine. 

ONU desfășoară multiple demersuri pentru a asigura implementarea Obiectivului 11 de Dezvoltare Durabilă în mod egal în fiecare stat membru. 

Ținte și indicatori

În vederea atingerii Obiectivului 11 de Dezvoltare Durabilă, ONU prevede 10 ținte și 15 indicatori, disponibili în format integral la următorul link- https://sdg-tracker.org/cities 

11.1: Locuințe sigure și accesibile

11.2: Sisteme de transport accesibile și sustenabile

11.3: Urbanizare inclusivă și sustenabilă 

11.4: Protejarea patrimoniului cultural și natural 

11.A. Planuri naționale și regionale de dezvoltare

Date generale despre implementarea acestui obiectiv în Europa

 • În ultimii opt ani, condițiile de trai s-au îmbunătățit în Europa. Cu toate acestea, în 2019, 12.7% din locuitorii Uniunii Europene încă se confruntau cu cel puțin un deficit primar în ceea ce privește condițiile de trai. 
 • În 2010, datele Eurostat au înregistrat o scădere cu 2% a ratei de suprapopulare a locuințelor în Europa. 
 • Aproximativ 77 milioane de rezidenți ai Uniunii Europene au declarat în 2019 că zona în care locuiesc nu este una liniștită. 
 • Din 2000, rezidenții UE au preferat să circule cu autovehiculele proprii în detrimentul mijloacelor de transport în comun, iar rata de accidente auto a scăzut cu 48.8% între 2004 și 2019. 
 • Rata de reciclare a deșeurilor municipale a crescut treptat în Europa din 2000 până acum. Dar, din 2016, s-a înregistrat o încetinire a acestui trend. 
 • Suprafața locuită de un cetățean al UE a crescut cu 3.3% mai mult în 2018 față de valorile înregistrate în 2015. 

Printre prioritățile pe care România are în plan să le adopte pentru facilitarea orașelor și comunităților durabile, conform Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030, se numără: 

 • Asigurarea condițiilor adecvate de trai pentru toți cetățenii români; 
 • Acces la mijloace de transport sigure, echitabile și avantajoase  în special pentru categoriile vulnerabile; 
 • Aplicarea conceptului de dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială;
 • Atenuarea pierderilor economice în urma fenomenelor naturale extreme precum cutremure, inundații și alunecări de teren; 
 • Reducerea numărului de decese provocate în urma contactului cu produse chimice contaminate, ajunse în mediul înconjurător.  

La momentul actual, există proiecte și inițiative sociale care ajută România să se apropie de nivelul mediu UE,  corespunzător anului 2030, din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. Câteva exemple ar fi:

 1. FOND – Federația ONG pentru Dezvoltare Durabilă-  creșterea capacității organizațiilor membre educare a publicului larg
 2. Fundația Noi Orizonturi – educarea tinerilor pentru a contribui activ la dezvoltarea comunității în care trăiesc 
 3. Ambasada Sustenabilității în România- Coaliția România Sustenabilă – inițiativă apolitică care încurajează dialogul intra- și intercomunitar pentru găsirea celor mai bune practici 
 4. Dezvol – ONG specializat în dezvoltare durabilă, care facilitează înțelegerea critică și implicarea activă și s-a dedicat proiectului european Build Solid Ground
 5. Habitat for Humanity România – ONG global, activ în 50 de țări, cu activitate în construirea și reabilitarea locuințelor pentru persoanele cu venituri minime 

Ce poți face pentru a contribui la implementarea ODD 11 în comunitatea ta:

 • Fii un cetățean activ și implică-te în proiecte și ONG-uri care au ca scop dezvoltarea orașelor și a comunităților umane! 
 • Reciclează și încurajează-i și pe ceilalți să recicleze!
 • Fii responsabil și sesizează autoritățile în privința condițiilor nefavorabile de trai la care ești expus fie tu, fie cunoștințele tale! 

Surse:

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=SDG_11_-_Sustainable_cities_and_communities

http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/2020/10/31/odd-11-orase-si-comunitati-durabile-analiza-progresului-romaniei/

https://ambasadasustenabilitatii.ro/orase-si-comunitati-sustenabile/

https://sdg-tracker.org/cities

https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf