ODD 12- Consum și producție responsabile

ODD 12- Consum și producție responsabile

Descriere generală

      Resursele naturale sunt fundamentale pentru sănătatea umană, activitatea economică, bunăstare și calitatea vieții, însă limitarea lor provoacă instabilitate în multe regiuni ale lumii. În ultimii douăzeci de ani, deși economia globală s-a dublat, costul acestei creșteri a fost catastrofal: 60% din ecosistemele lumii s-au prăbușit. Prin urmare, o economie puternic expansivă prevede limite naturale, producția durabilă reprezentând poate unul dintre cei mai importanți piloni ai unei lumi sustenabile.

         În cazul în care populația globală ar atinge 9,6 miliarde în anul 2050, am avea nevoie de aproximativ trei planete pentru a furniza resursele necesare susținerii economiei actuale. În acest context, expansiunea demografică mondială, deși s-a dovedit a fi benefică pentru prosperitatea individuală, necesită reforme structurale ce vor modela o economie eficientă, rezistentă și durabilă. Ca răspuns la criza resurselor non-regenerabile și la cea a schimbărilor climatice, Organizația Națiunilor Unite susține tranziția statelor către o economie circulară, un model economic alternativ ce afirmă un comportament conștient, incluzând o producție mai eficientă, un management durabil al deșeurilor și, în general, activități în concordanță cu principiile de protecție a mediului. 

           În ceea ce privește situația Europei, s-au realizat progrese considerabile în direcția trecerii la o economie verde și competitivă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, cu emisii reduse de dioxid de carbon. În acest sens, Comisia Europeană a adoptat, în anul 2015, „Planul de acțiune al UE pentru economia circulară”, cuprinzând 54 de măsuri care au fost realizate sau sunt în curs de realizare. 

         Cu toate acestea, România întârzie în a prioritiza asigurarea unor modele de consum şi producție durabile. Din păcate, România are a doua cea mai slabă rată de reciclare din Europa, reciclând doar 14% din deșeurile municipale, deși obiectivul Uniunii Europene este unul mult mai ambițios. Totuși, situația României poate fi îmbunătățită prin apel la Agenda 2030 de Dezvoltare Durabilă, program ce include o serie de obiective concrete pe care statele membre ale ONU trebuie să le îndeplinească pentru a integra pe deplin conceptul de sustenabilitate în demersurile lor.

Ținte și indicatori

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, ONU prevede 11 ținte și 13 indicatori-  pe care le puteți consulta aici: Goal 12: Responsible Consumption and Production

 • 12.2- Realizarea gestionării durabile și utilizării eficiente a resurselor naturale.
 • 12.3-  Înjumătățirea pe cap de locuitor la nivel mondial a risipei de alimente 
 • 12.4- Până în 2020, realizarea managementului ecologic al substanțelor chimice și a tuturor deșeurilor pe parcursul ciclului de viață al acestora.
 • 12.5- Până în 2030, reducerea semnificativă a generării de deșeuri, prin prevenire, reducere, reciclare și reutilizare.

Date generale despre implementarea acestui obiectiv în Europa-

 • Mai puțin de o treime dintre deșeurile din plastic sunt reciclate în Europa.
 • Uniunea Europeană va interzice, din anul 2021, folosirea anumitor obiecte de plastic de unică folosință. 
 • UE va reduce deșeurile alimentare generate anual pentru a contribui la obiectivul global de a reduce la jumătate risipa de alimente până în 2030.
 •  Între 2004 și 2014, rata de reciclare a UE a crescut ușor de la 53 % la 55 %.
 • Inițiativa europeană “Switch to Green” are ca scop adoptarea de către sectorul privat a unor practici de producție și de consum durabile.
 • În anul 2018, Comisia Europeană a impus statelor membre reutilizarea sau a reciclarea, până în 2030, a 60 % din deșeurile municipale.

Printre prioritățile pe care România trebuie să le adopte pentru a face tranziția către o economie circulară ce ar asigura sustenabilitatea producției și consumului sunt:

 • Promovarea unor modele de producție și consum durabile prin campanii de informare.
 • Promovarea educației pentru dezvoltare durabilă la toate nivelurile de învățământ, inclusiv în cadrul contextelor de învățare non-formală și informală.
 • Revizuirea legii achizițiilor publice verzi prin promovarea conceptului de utilizare eficientă a resurselor.
 • Creșterea gradului de implicare al autorităților locale în realizarea colectării separate a deșeurilor municipale.
 • Acordarea de finanțare pentru economia circulară. 
 • Introducerea, în cadrul proiectelor finanțate de Fondul pentru Mediu a unei secțiuni dedicate economiei circulare.

La momentul actual, există proiecte și inițiative sociale care promovează continuarea eforturilor pe plan național pentru ameliorarea productivității utilizării resurselor.

Câteva exemple ar fi: 

 • Asociația Economiei Circulare – Asociație neguvernamentală ce promovează conceptul de economie circulară în România  și organizează evenimente ce au ca scop creșterea gradului de pregătire a societății pentru reutilizare și reciclare.
 • Junkbusters România – Grup de tineri ce încurajează soluții moderne pentru gestionarea problemei deșeurilor, prin activități ecologice.
 • Asociația Act for Tomorrow- Asociație ce își propune să promoveze activitățile ecologice, pentru un viitor sustenabil.
 • Harta Reciclării – Inițiativă socială ce oferă, prin intermediul unei platforme educative, informații în legătură cu modul corect de colectare a ambalajelor de plastic. 
 • ASAP România – Program de responsabilitate socială care urmărește să genereze schimbare în comportamentul adolescenților față de plastic, de la utilizare la colectarea selectivă și reciclare.

O evoluție armonioasă pornește, însă, de la implicarea fiecăruia dintre noi. Așadar, iată câteva lucruri pe care ai putea să le faci pentru a contribui la implementarea ODD 12 în comunitatea ta:

 • Cumpără mai mult de la producători locali! În felul acesta susții comunitatea din care faci parte și, de asemenea, îți reduci amprenta de carbon.
 • Încearcă, pe cât posibil, să cumperi produse care respectă principiile economiei circulare. 
 • Evită plasticul!Folosește produse care sunt reutilizabile sau fabricate din materiale biodegradabile. 
 • Nu cumpăra mai mult decât ai nevoie!
 • Spune NU fast fashion!Cumpără haine de la producători locali. Reciclează ori de câte ori ai posibilitatea! 
 • Implică-te în activități locale de colectare a deșeurilor!
 • Susține întreprinderile mici ce respectă principiile economiei circulare!