ODD 13: Acțiune climatică

ODD 13: Acțiune climatică

Descriere generală

        Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale generației noastre, iar luarea unor acțiuni urgente pentru combaterea efectelor acestora reprezintă un aspect vital ce va defini era noastră și moștenirea generațiilor următoare. 

Afectând din ce în ce mai multe sectoare, efectele schimbărilor climatice se manifestă în toate domeniile vieții, producând efecte catastrofale asupra societății umane și îngreunând realizarea celorlalte Obiective de Dezvoltare Durabilă.  

        În acest sens, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră a devenit o prioritate pentru toate statele lumii, consecințele încălzirii globale (precum pierderea biodiversității, creșterea nivelului mării,  topirea ghețarilor și intensificarea fenomenelor meteorologice extreme) lăsându-și amprenta asupra ecosistemelor naturale.

     De-a lungul aniilor, Organizația Națiunilor Unite a reprezentat o forță unificatoare ce a îndemnat statele lumii să coopereze în domeniul schimbărilor climatice, luând acțiune încă din anul 1992, odată cu formarea UNFCC (Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice), ce a reafirmat obiectivul comun al comunității internaționale. 

       Obiectivul de Dezvoltare Durabilă numărul 13 urmărește reducerea drastică a emisiilor de gaze cu efect de seră, prioritizarea unei economii decuplată de carbon, care să asigure o calitate bună a vieții cetățenilor și promovarea conștientizării situației actuale. 

În ceea ce privește situația Europei, politica integrată are ca țintă menținerea creșterii temperaturii medii globale sub 2°C (preferabil sub 1,5°C) în comparație cu nivelurile perioadei preindustriale. Cu toate acestea, obiectivele europene sunt optimiste în cazul României. 

        Deși România s-a aflat printre primele state care au semnat Protocolul de la Kyoto și au ratificat Acordul de la Paris, capacitatea de adaptarea pentru a combate pericolul schimbărilor climatice este, din păcate, limitată. Cu toate acestea, intensificarea eforturilor în vedereatranziției la o economie „verde” reprezintă o prioritate pentru durabilitate, solidaritate și sustenabilitate. 

În anul 2016, prin HG nr. 739/2016 au fost aprobate Strategia naţională privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016 – 2020.

Ținte și indicatori

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, ONU prevede 5 ținte și 8 indicatori-  pe care le puteți consulta aici: https://sdg-tracker.org/climate-change

 • 13.1-  Consolidarea rezilienței și a capacității de adaptare la dezastrele provocate de schimbările climatice
 • 13.2- Integrarea măsurilor privind schimbările climatice în politici, strategii și planuri naționale
 • 13.3- Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacităților umane și instituționale privind atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și alertă timpurie
 • Ținta 13.A- Punerea în aplicare a Convenției ONU privind schimbările climatice 

Date generale despre implementarea acestui obiectiv în Europa- 

 • În luna octombrie, Parlamentul European a votat pentru reducerea cu 60% până în 2030 a emisiilor de carbon.
 • În anul 2019, Comisia Europeană a prezentat Pactul Ecologic European, un proiect ce asigură durabilitatea economiei UE, prin transformarea provocărilor legate de climă și de mediu în oportunități în toate domeniile de politică.
 • Uniunea Europeană s-a aflat în prima linie a eforturilor internaționale de obținere a unui acord global în materie de climă, susținând Acordul de la Paris
 • 22 de state membre ale Uniunii Europene au un punctaj mai mare de 80 din 100 pentru ODD 13. Cinci state membre ale Uniunii Europene se află în primele 20 din lume. 
 • UE și statele sale membre sunt cei mai mari furnizori de finanțare pentru acțiuni în domeniul climei.
 • Cu toate acestea,  la nivelul statelor membre există diferențe semnificative în ceea ce privește evoluția emisiilor de gaze cu efect de seră începând cu anul 1990: unele state membre și-au redus emisiile cu aproape 60 %, în timp ce alte câteva au emisii sporite. 

Printre prioritățile pe care România trebuie să le adopte pentru a combate schimbările climatice și impactul lor:

 • Stimularea cercetării şi dezvoltării în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră  pentru toate sectoarele de activitate;
 • Dezvoltarea unei strategii sectoriale privind creşterea capacităţii de absorbţie a gazelor cu efect de seră prin rezervoare naturale;
 • Creşterea suprafeţei forestiere ;
 • Reducerea cantităţilor de deşeuri organice depozitate;
 • Modernizarea infrastructurii de transport şi distribuţie a energiei termice în sisteme centralizate;
 • Încurajarea dezvoltării de proiecte ce vizează casele ecologice, casele pasive şi/sau active;
 • Elaborarea unor planuri speciale de management al habitatelor naturale;
 • Implementarea unui program de educație climatică în școli, după modelul Italiei.

La momentul actual, există proiecte și inițiative sociale care ajută România să consolideze capacității de adaptare și reziliență pentru a combate pericolele legate de schimbările climatice. Câteva exemple ar fi: 

 • Organizația Greenpeace– organizație independentă care folosește confruntarea creativă pentru a expune probleme de mediu globale.
 • Asociația Act for Tomorrow –  asociație ce își propune să promoveze activitățile ecologice, pentru un viitor sustenabil.
 • Mișcarea Fridays for Future – mișcare internațională ce promovează implicarea tineretului în societatea civilă, accentuând importanța activităților ecologice. 
 • Asociația MaiMultVerde – asociație ce se concentrează pe înverzirea orașelor și pe programe de educație ecologică. 
 • WWW România – cea mai mare organizație națională ce luptă pentru protecția animalelor și conservarea ariilor protejate. 
 • Polluters Out România – coaliție a activiștilor ce luptă împotriva folosirii combustibililor fosili, în speranța neutralității climatice. 

O evoluție armonioasă pornește, însă, de la implicarea fiecăruia dintre noi. Așadar, iată câteva lucruri pe care ai putea să le faci pentru a contribui la implementarea ODD 13 în comunitatea ta:

 • Folosește transportul public, mergi cu bicicleta sau mergi pe jos pentru a-ți reduce amprenta de carbon!
 • Sprijină comunitatea și implică-te în proiecte de înverzire a orașelor!
 • Încearcă să-ți reduci consumul de produse de origine animală! Există o conexiune între emisiile de gaze cu efect de seră și ceea ce mâncăm.
 • Evită utilizarea hârtiei! Înlocuiește hârtia cu dispozitive electronice, atunci când poți.
 • Fă dușuri mai scurte!i ajuta la economisirea a până la 12 litri de apă pe minut.
 • Reciclează și încearcă să cumperi doar bunuri necesare!
 • Dacă trebuie să conduci, optează pentru o mașină electrică!
 • Informează-te cu privire la schimbările climatice și implică-te în proiecte ce au în vedere combatarea lor! 

Poți vedea aici care este amprenta ta de carbon asupra pământului: https://www.footprintcalculator.org/home