ODD 14- VIAȚĂ ACVATICĂ

ODD 14- VIAȚĂ ACVATICĂ

Descriere generală


Schimbările climatice și concurența pentru resursele naturale sunt fenomene ce adaugă presiuni suplimentare asupra mediului maritim, iar schimbarea climei și exploatarea nedurabilă a mediului acvatic constituie principalele amenințări pentru oceane și mări. Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine este esențială pentru susținerea activităților de pescuit, comerţ şi transport. Este vorba mai ales de principala noastră sursă de oxigen, întrucât plantele marine produc aproximativ 70% din totalul de oxigen, fiind astfel considerate medii acvatice extrem de importante pentru ecosistem. 

Mai mult de trei miliarde de oameni depind de biodiversitatea maritimă ca mijloc de subzistență. În ciuda acestui fapt, astăzi observăm că 30% dintre bancurile de pești din lume sunt exploatate până la dispariție. Obiectivele ONU în acest domeniu sunt ambițioase și includ atingerea unor progrese semnificative până în 2025, precum reducerea și prevenirea poluării de toate tipurile, în special cea cauzată de activități terestre, inclusiv resturi maritime și poluarea cu nutrienți, dar și implementarea și aplicarea dreptului maritim internațional. 

Transportul verde și sustenabil reprezintă unul din fundamentele dezvoltării durabile. Având în vedere că aproximativ 80% din volumul bunurilor provenite din comerțul internațional sunt transportate pe cale maritimă, asigurarea unui mediu oceanic propice pentru viața marină   devine cu atât mai necesară. Procentul este și mai mare pentru țările aflate în curs de dezvoltare. 

Situația globală la momentul actual nu indică date tocmai optimiste, întrucât în fiecare minut sunt achiziționate aproximativ 1 milion de sticle de plastic, în timp aproape 5 trilioane de pungi de unică folosință sunt utilizate anual, fiind degajate cel mai des în oceane. Luând în considerare faptul că valoarea pieței de resurse, dar și a industriei maritime și costale este estimată la 3 trilioane de dolari pe an și aproape 5% din PIB-ul global, este cu atât mai importantă prezervarea oceanelor și a vieții acvatice în perioada următoare pentru a contribui și la creșterea nivelului de trai rezultat prin progres economic. 

Ținte și indicatori 

În vederea atingerii Obiectivului 14 de Dezvoltare Durabilă, ONU prevede 10 ținte și 10 indicatori, disponibili în format integral la următorul link- https://sdg-tracker.org/oceans 

14.1: Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine 

14.2: Protejarea și restaurarea ecosistemelor

14.3: Reducerea acidificării oceanelor

14.4:  Pescuit sustenabil 

11.A. Dezvoltarea cunoștințelor științifice, a research-ului în domeniu și a tehnologiei pentru menținerea sănătății oceanelor. 

Date generale despre implementarea acestui obiectiv în Europa

 • Între 2014-2019, suprafețele marine integrate în programul Natura 2000 a crescut cu 12.6% pe an. 
 • Procentul de acidificare a oceanelor a scăzut cu 0.02%  între 2014-2019. 
 • Calitatea apei a crescut semnificativ începând cu 2013, 88.4% din zonele de scăldat de pe coastele europene fiind considerate excelente în 2019. 
 • Între anii 1998-2019, zonele economice excluive ale UE considerate eutrofice se întindeau pe mai puțin de 20,000km², dar zonele afectate au început să varieze între 5,000km² până la 40,000km² în utimii ani. 

Printre prioritățile pe care România are în plan să le adopte pentru facilitarea unei vieți acvatice sustenabile, conform Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030, se numără:

 • Implementarea prevederilor Directivei cadru- Strategia pentru mediul maritim și contribuirea în cadrul Convenției privind Marea Neagră. 
 • Se continuă implementarea măsurilor stabilite în Master Planul pentru protejarea şi reabilitarea litoralului Mării Negre, prin realizarea de proiecte pe Sub Axa prioritară 5: promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu 2014-2020. 
 • Fiind co-iniţiator al Strategiei Ununii Europene pentru Regiunea Dunării, alături de Austria, România contribuie la elaborarea şi implementarea acesteia alături de toate celelalte state riverane. 
 • Asigurarea măsurilor de protecţie şi gestionare adecvate în vederea dezvoltării durabile a zonei costiere și a habitatelor naturale protejate, precum Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, lacuri şi lagune. 
 • Dezvoltarea acvaculturii sturionilor pentru a diminua presiunea asupra stocurilor de sturioni sălbatici cauzată de pescuit comercial.  

La momentul actual, există proiecte și inițiative sociale care ajută România să se apropie de nivelul mediu UE,  corespunzător anului 2030, din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. Câteva exemple ar fi:

 1. Proiectul Cu Apele Curate– Asociația MaiMultVerde- combaterea poluării cu plastic a apelor Dunării și ale afluenților săi.
 2. Organizația Mare Nostrum– organizarea de proiecte centrate pe conservarea biodiversității și a utilizării  raționale a resurselor. 
 3. Ambasada Sustenabilității în România Coaliția România Sustenabilă – inițiativă apolitică care încurajează dialogul intra- și intercomunitar pentru găsirea celor mai bune practici. 

Ce poți face pentru a contribui la implementarea ODD 14 în comunitatea ta:

 • Găsește o acțiune caritabilă ce vizează ODD 14 și donează! Orice sumă poate face diferența;
 • Rămâi informat și ajută-i și pe ceilalți să se informeze din surse sigure;
 • Renunță la pungi de plastic de unică folosință și alege variante sustenabile;
 • Cumpără pește de la distribuitori locali și ajută-i pe producătorii la scară mică. 

Surse: