ODD 15- VIAȚĂ TERESTRĂ

ODD 15- VIAȚĂ TERESTRĂ

Descriere generală

      Menținerea echilibrului ecologic pe plan global reprezintă poate una dintre cele mai mari provocări ale epocii noastre. Realităţile contemporane ne conving tot mai mult de rolul deosebit pe care îl are mediul înconjurător, elementul primordial al existenței umane.Cadrul și condițiile de viață ale omului sunt, fără îndoială, condiționate de diversitatea naturii, ce ne hrănește bunăstarea psihologică, oferindu-ne condițiile existențiale și posibilități de dezvoltare. 

     Din păcate, societatea umană a creat o „amprentă” imensă aspura Pământului, omul reușind să scurtcircuiteze cicluri naturale la scară geologică și să modifice evoluția naturală a mediului înconjurător. Intensificarea efectului de seră ce afectează aerul pe care îl respirăm, numărul speciilor pe cale de dispariție, procesul de deșertificare și incendiile forestiere reprezintă rezultatul acțiunilor umane asupra spațiului nostru natural. În acest sens, protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre reprezintă un aspect vital ce va asigura păstrarea condițiilor de viață pentru generațiile viitoare.

Cooperarea internațională pentru protejarea vieții pe pământ reprezintă instrumentul de coeziune cel mai relevant împotriva efectelor profund negative exercitate de schimbarea climatică, a cărei rată de evoluție este fără precedent în istoria geologică a planetei noastre. Prin urmare, Organizația Națiunilor Unite susține luarea unor măsuri urgente și semnificative pentru a reduce degradarea habitatelor naturale, integrând conceptul de sustenabilitate. 

Obiectivul de Dezvoltare Durabilă cu numărul 15 –  Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate urmărește să ofere o serie de obiective concrete pe care statele membre ale ONU trebuie să le îndeplinească pentru refacerea ecosistemelor, promovarea durabilității și, nu în ultimul rând, tranziția către o economie circulară. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, ONU prevede 12 ținte și 14 indicatori-  pe care le puteți consulta aici: Goal 15: Life on Land 

        În ceea ce privește situația Europei, s-au realizat progrese semnificative, Uniunea Europeană făcând eforturi remarcabile pentru a se desprinde de trecutul său industrial. Cu toate că România posedă un capital natural valoros, sunt necesare schimbări pentru a respecta revendicările Uniunii Europene. Din păcate, România a primit, de-a lungul anilor, numeroase avertizări cu privire la necontrolarea exploatării ilegale de lemn, calitatea aerului și lipsa unor măsuri pentru a desemna arii speciale de conservare. 

Date generale despre implementarea acestui obiectiv în Europa: 

 • Uniunea Europeană și-a stabilit ca obiectiv să pună capăt reducerii acoperirii forestiere a planetei până cel târziu în 2030 și să reducă defrișările din zonele tropicale cu cel puțin 50 % până în 2020. 
 • Uniunea finanțează proiecte în cadrul programului REDD+, care vizează reducerea emisiilor, a despăduririlor și a degradării pădurilor în Asia, Africa și America Latină.
 • În 2017, UE a protejat peste 790.000 km2 de habitate terestre, reprezentând 18,2 % din suprafața terestră a UE. 
 • Europa este din ce în ce mai afectată de deșertificare. Riscul de deșertificare este deosebit de grav în sudul Portugaliei, în anumite părți ale Spaniei și în sudul Italiei.
 • Conform UICN (Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii), din 2015, au dispărut în Europa 36 de specii.
 • Parlamentul European a propus în luna iulie ca 10% din următorul buget UE pe termen lung să fie dedicat conservării biodiversității.

România și-a asumat prin Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă o serie de priorități în vederea bunei implementări a Obiectivului 15. Câteva dintre acestea sunt:

 • Susținerea instituțiilor de cercetare de interes național pentru studierea, gestionarea, protejarea și conservarea diversității patrimoniului natural.
 • Eliminarea tăierilor ilegale de arbori, dezvoltarea sistemului informatic integrat pentru monitorizarea exploatării și transportului masei lemnoase.
 • Asigurarea împăduririi și reîmpăduririi terenurilor din fondul forestier și a celor degradate sau supuse deșertificării. 
 • Promovarea unor modele de producție și consum durabile prin campanii de informare, pentru a asigura tranziția către o economie circulară.
 • Conservarea și protejarea zonelor umede.
 • Atragerea și cointeresarea comunităților locale și a organizațiilor neguvernamentale în acțiunile de conservare a habitatelor sensibile și a biodiversității. 
 • Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora.

La momentul actual, există proiecte și inițiative sociale care promovează continuarea eforturilor pe plan național pentru protejarea ecosistemelor terestre. Câteva exemple ar fi:

 • Plantăm Fapte Bune România –  Iniţiativă naţională de împădurire pe bază de voluntariat ce își propune protejarea pădurilor naționale.
 • Plantează în România – proiect al asociației “Creștem România Împreună” ce a reușit să planteze 500.000 de arbori în anul 2016. Proiectul își propune creșterea gradului de educație de mediu.
 • WWW România – cea mai mare organizație națională ce luptă pentru protecția animalelor și conservarea ariilor protejate. 
 • Organizația Greenpeace – organizație independentă care folosește confruntarea creativă pentru a expune probleme de mediu globale.

O evoluție armonioasă pornește, însă, de la implicarea fiecăruia dintre noi. Așadar, iată câteva lucruri pe care ai putea să le faci pentru a contribui la implementarea ODD 15 în comunitatea ta:

 • Înlocuiește hârtia cu dispozitive electronice, atunci când ai posibilitatea. 
 • Reciclează hârtia și cumpără produse fabricate din hârtie reciclată.
 • Sprijină-ți comunitatea și implică-te în proiecte de înverzire a orașelor. 
 • Promovează și inițiază activități de plantare a copacilor.
 • Sprijină și donează bani organizațiilor naționale ce luptă pentru conservarea ariilor protejate.
 • Cumpără produse biodegradabile și compostabile. 
 • Susține întreprinderile mici ce respectă principiile economiei circulare.