ODD 16 – PACE, JUSTIȚIE ȘI INSTITUȚII EFICIENTE

ODD 16 – PACE, JUSTIȚIE ȘI INSTITUȚII EFICIENTE

Conflictele armate, lipsa securității și ordinii publice, lipsa de transparență în luarea deciziilor, existența corupției generalizate în instituțiile unui stat, dar și lipsa accesului la justiție reprezintă amenințări reale ale dezvoltării sustenabile. Mai mult, contextul epidemiologic actual pune pe loc secund lupta împotriva acestor probleme, având ca rezultat amplificarea acestor fenomene defavorabile progresului umanității. 

Pentru a diminua efectele negative pe care pandemia le-a generat, mai ales în scopul protejării țărilor vulnerabile, Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite a lansat un apel pentru „încheierea unui acord de încetare a focului1” la nivel global, pentru o mai bună comunicare la nivel diplomatic și pentru acordarea de ajutor umanitar în sprijinul combaterii  acestui virus.

Existența unor sisteme de justiție eficiente  joacă un rol crucial în societatea noastră. Acestea garantează faptul că cetățenii se pot bucura pe deplin de drepturile lor. Strategia are în vedere dezvoltarea capitalului social, promovarea toleranței, eradicarea violenței asupra copiilor și reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență,  diminuarea  corupției, dezvoltarea și transparente, asigurarea procesului decizional receptiv, inclusiv participarea și reprezentarea cetățenilor la toate nivelurile și asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților fundamentale.

Pentru îndeplinirea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă cu numărul 16, Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile, ONU prevede 12 ținte și 23 de indicatori. Mai multe informații despre acest Obiectiv puteți găsi accesând următoarele link-uri: https://sdg-tracker.org/peace-justice și http://roaid.ro/?s=odd+16

România și-a asumat prin Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă o serie de priorități în vederea bunei implementări a Obiectivului 16, astfel se are în vedere:

1.  Aplicarea riguroasă a prevederilor legale existente privind combaterea și condamnarea oricăror acte de violență, abuz, exploatare, trafic de persoane sau discriminare de orice fel, îndeosebi în privința copiilor, femeilor sau persoanelor cu dizabilități, indiferent de rasă, religie, gen sau orientare sexuală;

2.  Reforma regimului de executare a pedepselor;

3.  Redactarea și începerea implementării unei strategii naționale pentru încurajarea creșterii demografice;

4.  Identificarea și implementarea soluțiilor de stimulare a digitalizării economiei României;

5.  Combaterea corupției prin toate mijloacele legale disponibile indiferent de poziția socială sau economică a persoanelor vizate;

6.  Promovarea și consolidarea valorilor multiculturalismului;

7.  Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în conformitate cu legile și procedurile stabilite, cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție;

8.  Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe;

9.  Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor;

10.  Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile;

11.  Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației publice centrale și locale.

Pentru o mai bună apreciere a gradului de implementare a acestui Obiectiv de Dezvoltare Durabilă, regăsiți mai jos anumite date de la nivel european:

  • Indicele Fericirii Globale cuantifică rata fericirii din 156 de state. În 2017, România se situa pe locul 52 din 117 de țări, care reprezintă o tendință de creștere față de 2008. 
  • Conform Indicelui de percepție a corupției calculat de Transparency International, statele membre ale UE continuau, în 2017, să se numere printre cele mai puțin corupte la nivel mondial și compuneau jumătate din topul 20 mondial al celor mai puțin corupte țări.
  • Percepția cetățenilor în ceea ce privește infracțiunile, violența sau vandalismul s-a îmbunătățit; în 2016, 13,0 % din populația europeană se simțea afectată de aceste probleme, cu 2,9 puncte procentuale mai puțin decât în 2007.
  • În 2018, 56 % din locuitorii UE considerau independența instanțelor și a judecătorilor din țara lor ca fiind „foarte bună” sau „bună”, ceea ce reprezintă o creștere de patru puncte procentuale în comparație cu 2016.
  • În momentul actual, singurul stat din Uniunea Europeană care a îndeplinit Obiectivul 16 este Austria, restul statelor întâmpinând în continuare provocări. România se află pe o pantă ascendentă, însă încă există probleme serioase în legătură cu nivelul de corupție.

Pentru a avea o contribuție proprie în direcția îndeplinirii acestui Obiectiv de Dezvoltare Durabilă, recomandăm următoarele acțiuni:

1.  Donează bani, obiecte sau alimente organizațiilor care se ocupă cu misiuni umanitare

2.  Ia în considerare să devii voluntar într-o organizație cu profil umanitar sau implică-te în ajutorarea victimelor violențelor sau a refugiaților din comunitatea ta 

3.  Găsește organizații din zona ta care se ocupă cu transparența justiției și implică-te activ! 

4.  Susține acțiunile societății civile.

5.  Nu discrimina persoane indiferent de rasă, orientare politică, orientare sexuală, cultură, sex, gen, vârstă, religie etc. 

6.  Încearcă să fii la curent cu știrile și cu eforturile pentru pace ale comunității internaționale. 

7. Informează-te din surse sigure!