București, România
+40787695055 / +40772058224
office@unyouthdelegate.ro

PACE, JUSTIȚIE ȘI INSTITUȚII EFICIENTE – TEMEIUL UNEI SOCIETĂȚI PROSPERE DIN PERSPECTIVA TINERILOR

PACE, JUSTIȚIE ȘI INSTITUȚII EFICIENTE – TEMEIUL UNEI SOCIETĂȚI PROSPERE DIN PERSPECTIVA TINERILOR

Instituțiile puternice și echilibrate sunt mecanismul de asigurare a unui viitor prosper pe plan democratic pentru societatea contemporană. Pacea este un deziderat pentru care trebuie să depunem eforturi conjugate în permanență, chiar și în condițiile în care acest ideal pare să fie concretizat. Justiția devine, în acest sens, mecanismul de imunizare și solidificare a valorilor pentru În prezent, ne confruntăm cu multiple provocări comunitare care presupun o acțiune coagulată și coerentă din partea tuturor actorilor sociali, însă acest demers nu este fezabil într-un spectru instituțional eficient. În întregul proces, rolul tinerilor este esențial.

Tineretul trebuie să fie, fără îndoială, o prioritate. Politicile din acest sector, deși adesea subestimate, au o valoare semnificativă în procesul de integrare a tinerilor în spectrul social. De altfel, implicarea civică a tinerilor este o temă sensibilă, care necesită un set concret de măsuri pentru a sprijini participarea lor activă la viața cetății. Pornind de la raportul realizat în urma consultării din mediul online cu tinerii, realizată în luna septembrie, am identificat un interes remarcabil al tinerilor față de evenimentele din sfera decizională și din contextul global, însă am constatat, de asemenea, că aceștia nu se simt reprezentați de actuala clasă politică. Astfel, propunem următoarele direcții de acțiune:

  • Sporirea gradului de finanțare a acestui sector cu cel puțin 50% până în 2025, precum și supervizarea atentă a utilizării acestor fonduri;
  • Înființarea de complexe sportive și culturale pentru tineret în fiecare județ;
  • Implicarea DJST-urilor (direcțiile județene pentru sport și tineret) în formarea continuă a tinerilor, prin crearea de oportunități de voluntariat și dezvoltare personală, profesională, sportivă, culturală și socială;
  • Realizarea de către autorități a unor demersuri de implicare a tinerilor în stabilirea strategiilor de securitate societală și în combaterea unor fenomene problematice pentru stabilitatea generală la nivel comunitar;
  • Înființarea unor structuri consultative/de dialog social pentru tineri la nivelul fiecărui municipiu, oraș sau comună, precum și realizarea unor grupuri de lucru cu tinerii în cadrul fiecărei structuri care activează în sectorul public, vizând temele de interes pentru aceștia (primării, consilii județene, agenții, inspectorate, direcții județene, alte autorități locale/centrale);
  • Introducerea în dezbatere publică a schimbării dreptului de a alege și de a fi ales, prin reducerea vârstei minime de participare la procesul electoral la 16 ani și a vârstei de a candida la 18 ani (cel puțin în cazul alegerilor locale);
  • Organizarea de simulări de ședințe de Guvern, Parlament, primărie, consiliu local, județean, de sector sau general, dar și pentru structuri internaționale din cadrul Uniunii Europene sau ONU, sub egida unor programe de tineret guvernamentale, pentru a stimula apetitul tinerilor în sensul participării la actul decizional.

 

@2020 Delegații de Tineret ai României la ONU