București, România
+40787695055 / +40772058224
office@unyouthdelegate.ro

PARCURSUL PROFESIONAL AL TINERILOR ÎN PANDEMIE

PARCURSUL PROFESIONAL AL TINERILOR ÎN PANDEMIE

Sectorul profesional a fost profund afectat de contextul epidemiologic delicat. Tranziția de la mediul fizic la cel online a multor ramuri, nevoia de digitalizare rapidă, creșterea numărului persoanelor neangajate sunt doar câteva probleme cu care ne-am confruntat pe parcursul pandemiei. În mai, rata șomajului a ajuns la 5,2%, cel mai mare nivel din 2017 încoace, iar, potrivit Institutului Național de Statistică, numărul celor rămași fără loc de muncă a trecut de 460.000, cu peste 110.000 de persoane față de aceeași perioadă a anului 2019 (sursa: ProTV). Consultarea noastră are scopul de a releva obstacolele pe care tinerii le-au întâmpinat în această perioadă dificilă, indiferent de vechimea pe piața muncii sau domeniul de activitate.

Parcursul profesional al tinerilor trebuie să devină o temă fundamentală în procesul decizional, cu atât mai mult în contextul în care această generație a fost profund afectată pe planul carierei de contextul epidemiologic actual. Astfel, identificarea unor politici relevante în domeniu este o misiune urgentă pe care autoritățile sunt condiționate să o ia, cu scopul integrării armonioase a tinerilor pe piața muncii. Pornind de la raportul realizat în urma consultării din mediul online cu tinerii, realizată în luna septembrie, propunem următoarele măsuri:

  • Stimularea antreprenoriatului social în rândul tinerilor prin burse și granturi, dar și a inițiativelor de economie circulară;
  • Acordarea de sprijin financiar și economic (prin diverse facilități) angajatorilor pentru a asigura integrarea tinerilor pe piața muncii în contextul post-pandemie;
  • Incluziune socială pe piața muncii, prin politici publice de integrare a tinerilor ce provin din medii defavorizate sau diverse minorități (etnice, religioase sau de altă natură) în mediul profesional și prin facilitarea accesului tinerilor cu dizabilități la oportunități de carieră;
  • Dezvoltarea unor programe profesionale pentru tineri în mediul public (administrație locală, direcții județene, inspectorate, structuri ale guvernului, etc.), precum și demararea unor inițiative de tipul internship virtual de către aceste instituții;
  • Realizarea unei platforme naționale de orientare în carieră și acces la consiliere profesională individuală, precum și facilitarea accesului tinerilor, în acest context, la resursele necesare dezvoltării unor competențe-cheie (teste de aptitudini, informații, experimente, internship-uri virtuale), într-un parteneriat al ministerelor relevante în acest sens: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării, respectiv Ministerul Tineretului și Sportului;
  • Fructificarea parteneriatelor între DJST-uri și AJOFM-uri, precum și între acestea și mediul educațional și profesional local, pentru a demara inițiative de formare dedicate integrării tinerilor pe piața muncii cu abilități esențiale, precum și pregătirea lucrătorilor de tineret în acest sens;
  • Organizarea de stagii profesionale online pentru tineri și vizite virtuale în diverse firme sau structuri care derulează activități specifice specializării lor.

Piața muncii este din ce în ce mai dinamică, iar noi, ca tineri, trebuie să ținem pasul. Totuși, adaptarea la noile cerințe profesionale devine o reală provocare atunci când sistemul de învățământ nu este de partea noastră. Asistăm la un proces de digitalizare foarte accelerat, care ne demonstrează că societatea românească se menține cu greu pe linia de plutire, iar inovația va rămâne doar o aspirație utopică dacă nu luăm măsuri coerente în acest sens,

Forumul Economic Mondial (World Economic Forum – WEF) a publicat recent o listă de 10 abilități pe care angajatorii vor miza negreșit în perspectiva pieței muncii din 2025. Competențele incluse în acest top sunt, în mare parte, deprinderi specific umane, pe care, însă, tinerii le pot dobândi doar prin intermediul unui act educațional calitativ, adaptat la standardele actuale.

 

@2020 Delegații de Tineret ai României la ONU