Patricia Nae și Alexian Stark sunt noii Delegați de Tineret ai României la ONU!

Patricia Nae și Alexian Stark sunt noii Delegați de Tineret ai României la ONU!

Patricia Nae a fost una dintre cele mai bune studente ale generației sale la secția de Studii de Securitate în limba română a Universității Babeș-Bolyai, promoția 2020. Datorită performanțelor sale academice, a obținut o bursă completă pentru masteratul în Studii de Naționalism la Universitatea Central-Europeană din Viena, pe care l-a finalizat în 2022.

După absolvirea masteratului, Patricia a lucrat timp de un an în calitate de coordonator de proiecte pentru biroul din Viena al Open Society University Network (OSUN), calitate din care a fost implicată în derularea unor proiecte educaționale atât în Europa și în Statele Unite, dar mai ales în diverse țări din Sudul Global, precum Bangladesh sau Columbia.

Agenda Patriciei în calitate de delegată de tineret a României la ONU se bazează pe dezvoltarea de parteneriate cu mediul academic românesc și cel al societății civile, în vederea creării unei strategii clare de implicare a tinerilor în toate aspectele societății, având ca scop respectarea și implementarea Rezoluției 2250 a ONU despre Tineri, Pace și Securitate.

Patricia Nae, Delegat de Tineret al României la ONU 2024-2025

Alexian-Arthur Stark este un tânăr de 19 ani din Oradea, student la Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Relații Economice Internaționale, respectiv la Universitatea Politehnică din București, Facultatea de Inginerie Aerospațială.

Acesta a dobândit deja o importantă experiență în administrația publică fiind absolvent al Programului Oficial de Internship al Guvernului României, după care a continuat să activeze ca intern în cadrul Comisiei pentru Politică Externă din Senatul României. Aceste experiențe practice îi vor fi de folos pe parcursul mandatului, în special în crearea unei punți de comunicare și cooperare între delegați și diverse instituții la nivel național și internațional. De asemenea, Alexian este membru în Parlamentul European al Tinerilor și a participat la diverse conferințe la sediul ONU din New York. În ceea ce privește prioritățile pentru perioada mandatului, Alexian își propune să crească nivelul de implicare al tinerilor în procesele decizionale.

Alexian Stark, Delegat de Tineret al României la ONU 2024-2025