București, România
+40743535927 / +40727245446
office@unyouthdelegate.ro

Rezultate finale Indicele Reprezentării Tinerilor (IRT)

Rezultate finale Indicele Reprezentării Tinerilor (IRT)

Aurelian și Andrada felicită toate organizațiile înscrise în IRT pentru efortul depus pe parcursul ultimului an!

Ce reprezintă IRT?

Delegații de Tineret ai României la Organizația Națiunilor Unite din mandatul 2018-2019, Aurelian D. Mohan și Andrada C. Baba, vă prezintă unul dintre cele mai importante demersuri ale lor.

Aceștia au construit un instrument statistic menit a calcula – cât de obiectiv este posibil – nivelul de reprezentare al diferitelor organziații de tineret din România. Instrumentul este denumit sugestiv Indicele reprezentării tinerilor (abreviat IRT) și va fi calculat anual de către fiecare generație de Delegați la ONU.

Indicele în cauză dorește să reprezinte una dintre puținele (dacă nu chiar singura) modalități de a evalua activitatea de tineret desfășurată de organizațiile autohtone de profil . Întrucât este o inițiativă unică, de mare amploare, IRT va oferi experților în politici publice, factorilor de decizie, tinerilor și persoanelor interesate de acest domeniu un set unic de informații referitoare la: (a) modul în care tinerii se implică în societate, (b) aportul grupului demografic în procesul de dezvoltare socio-economică, culturală, și profesională a României, (c) activitatea organizațiilor de și pentru tineret, și (d) impactul generat asupra tinerilor de miriade de demersuri menite a facilita un mediu propice dezvoltării lor.

Clasamentele finale

  1. USR – Uniunea Studenților din România cu 30.86 puncte
  2. CNE – Consiliul Național al Elevilor cu 20 puncte
  3. FTR – Forumul Tinerilor din România cu 18.12 puncte
  4. CTI – Consiliul Tinerilor Instituționalizați cu 14.73 puncte
  5. Forum Apulum cu 11.76 puncte
  6. FJTP – Fundația Județeană pentru Tineret Prahova cu 7.45 puncte

Felicitări tuturor celor 6 organizații înscrise în IRT! Este o onoare să vă avem alături de noi la prima ediție a indicelui!

Punctajele finale pot fi găsite aici:
http://bit.ly/IndiceleReprezentarii2019

De remarcat:

Consiliul Tinerilor Instituționalizați a câștigat 3 din cele 6 categorii principale ale IRT! Acestea sunt: Impact politici publice, Reprezentare, și Transparență.


Uniunea Studenților din România a câștigat tot 3 categorii principale ale IRT! Acestea sunt: Activități organizate, Implicare civică, și Prezență mass-media.

Forum Apulum a primit titlul de „Youth Ambassador” pentru numeroasele activități organizate la nivel local.

Fundatia Judeteana pentru Tineret Prahova a primit titlul de „Paznic al democrației locale” pentru activitatea deosebită de la nivel local.

Consiliul Național al Elevilor a primit titlul de „Ambassador of Education” pentru implicarea sa prodigioasă în domeniul educațional.

Forumul Tinerilor din România a primit titlul de ”Guardian of Democracy & Youth” pentru proiectele sale menite a proteja și promova valorile democratice în rândul tinerilor de la nivel național.

Pe această cale, Aurelian și Andrada vă mulțumesc pentru participarea la IRT!