Selecția Delegaților de Tineret la ONU 2022-2023

Selecția Delegaților de Tineret la ONU 2022-2023

Vrei să afli ce înseamnă să fii delegat la ONU? 

Poți aplica în perioada 10-13 ianuarie! 

CINE POATE CANDIDA 

 • tănăr cu vârsta între 18 și 25 de ani; 
 • să fie pe perioada mandatului pe teritoriul României; 
 • candidații trebuie să își fi desfășurat activitatea în ultimele 6 luni pe teritoriul României. 

PROFILUL CANDIDATULUI 

 • tânăr cu experienţă relevantă în domeniul activităţilor de tineret, de preferat minimum 3 ani; 
 • să fi participat la proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul tineretului (conferinţe, forumuri, seminarii, activităţi de voluntariat, etc);
 •  interes în a dezvolta cunoştinţe legate de relaţii internaţionale şi mecanismele Organizaţiei Naţiunilor Unite; 
 • abilităţi dovedite de relaţionare, negociere, lucru în echipă, precum şi capacitatea de a îndeplini la timp sarcinile stabilite; 
 • abilităţi avansate în limba engleză (scris, citit, exprimare); cunoaşterea altor limbi străine oficiale la ONU constituie un avantaj; 

CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE

 • 30 decembrie 2022 – 09 ianuarie 2023 – lansare a programului (publicare pe site-ul MFTEȘ); 
 • 10 – 13 ianuarie 2023 – perioada de înscriere; ULTIMA ZI DE DEPUNERE A CANDIDATURILOR – 13 IANUARIE 2023, ORELE 23:59, ORA ROMANIEI; 
 • 16 – 18 ianuarie 2023 – evaluare dosare; 
 • 19 ianuarie 2023 – anunțare a rezultatelor (ora 16:30); 
 • 20 ianuarie – depunere contestații; 
 • 23 ianuarie 2023 – evaluare contestații; 
 • 25 ianuarie 2023 – anunțare a listei finale (ora 16:30); 
 • 26 – 27 ianuarie 2023 – interviu si proba finala; 
 • 30 ianuarie 2023 – predare a mandatului. 

CE TREBUIE SA CONȚINĂ APLICAȚIA? 

 • Un CV al candidatului, redactat în limba română, în model Europass; 
 • O scrisoare recentă de recomandare (din anul 2022 – 2023), redactată în limba română, din partea unui superior ierarhic sau a unui cadru didactic universitar – semnată, scanată și să cuprindă datele de contact ale semnatarului pentru identificare; 
 • Un eseu de maximum 1000 de cuvinte, în limba engleză (font: Times New Roman, mărime 12, spațiere 1,5) cu o temă la alegere, din următoarele propuneri: 
 1. Problematica globalizării 
 2. Mobilitate tranfrontalieră 
 3. Antreprenoriat 
 4. Dialog inter-cultural 
 5. Recunoașterea educației non-formale 
 6. Includerea socială a tinerilor dezavantajați 
 7. Cetățenie activă – participare la viața comunității. 

Dosarul va fi trimis prin poștă electronică la adresa cabinet.tineret@mfamilie.gov.ro 

Pentru mai multe detalii, consultați metodologia lansată de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de șanse aici

România este unul dintre statele membre ONU care susțin această inițiativă, desfășurată sub egida Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și a Ministerului Afacerilor Externe. 

Programul contribuie la promovarea Agendei 2030 în România, reprezintă interesele tinerilor din țară în cadrul Organizației Națiunilor Unite și susține activ implementarea și evaluarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă.