A început selecția pentru viitorii Delegați de Tineret ai României la ONU!

A început selecția pentru viitorii Delegați de Tineret ai României la ONU!

În perioada 24 aprilie – 24 mai 2024, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, organizează etapele de selecție dosare, interviu și dezbatere finală pentru selecția celor doi delegați de tineret din cadrul Proiectului ”Delegat de Tineret la Națiunile Unite”, sesiunea 2024-2025.

ETAPELE PENTRU SELECȚIA CANDIDAȚILOR:

 1. Depunerea candidaturilor

Aplicanții vor depune dosarul de candidatura în perioada prevăzută în Calendarul de selecție de la finalul acestui anunț.

 1. Interviul

În urma evaluării aplicațiilor sunt selectați 10 candidați, conform respectării principiului egalității de gen, ce vor susține un interviu, față în față, cu membrii comisiei de selecție.

 1. Dezbaterea finală

În urma interviurilor, sunt selectați 4 candidați. Aceștia participă la dezbaterea finală în urma căreia sunt selectați 2 candidați, conform respectării principiului egalității de gen, care obțin statutul de Delegați de Tineret la Națiunile Unite.

Atenție! Mențiuni:

 • Candidații calificați la proba interviului, au obligația să parcurgă procedura de selecție până la finalul acesteia.
 • Candidații selectați la probele de interviu și dezbatere finală au obligația să fie prezenți în sala de concurs. Nu se admit forme alternative de participare la selecție (ZOOM, transmisii video, etc.).

DOSARUL DE CANDIDATURĂ:

Dosarul de candidatură se va depune prin intermediul poștei electronice, într-un singur e-mail – cu anexa arhivată – la adresa secretariat.dgptl@mfamilie.gov.ro, cu menţiunea Delegat de Tineret la Națiunile Unite și va cuprinde:

 • Un CV al candidatului, redactat în limba română, în model Europass;
 • O scrisoare recentă de recomandare (din perioada 2023 – 2024), redactată în limba română, din partea unui superior ierarhic sau a unui cadru didactic universitar – semnată, scanată și să cuprindă datele de contact ale semnatarului pentru identificare;
 • Un eseu de maximum 1000 de cuvinte, în limba engleză (font: Trebuchet, mărime 12, spațiere 1,15) cu o temă la alegere, din următoarele propuneri:

În lumina priorităților naționale ale României în domeniul tineretului, șapte teme pot fi abordate în eseurile candidaților, în concordanță cu Youth 2030: The UN Youth Strategy:

 1. Schimbările climatice și rolul tinerilor în acțiunea climatică:

Explorați modul în care tinerii pot juca un rol activ în combaterea schimbărilor climatice prin implicare civică, inovație și advocacy. Cum pot tinerii să fie actori cheie în promovarea energiei regenerabile, în reducerea emisiilor de carbon și în adaptarea la efectele schimbărilor climatice în comunitățile lor?

 1. Drepturile omului și incluziunea tinerilor:

Analizați provocările legate de drepturile omului și justiția socială pentru tineri în contextul global. Cum pot tinerii să lupte împotriva discriminării, să promoveze egalitatea de gen și să asigure accesul la educație și oportunități egale pentru toți?

 1. Migrația și refugiații în secolul XXI

Examinați impactul migrației și al crizei refugiaților asupra tinerilor din întreaga lume. Cum pot tinerii să susțină integrarea și protecția refugiaților și migranților în comunitățile lor și cum pot să abordeze stereotipurile și xenofobia asociate cu acest fenomen?

 1. Tineretul și construirea păcii:

Discutați despre rolul tinerilor în promovarea păcii și prevenirea conflictelor în comunitățile lor și la nivel global. Cum pot tinerii să fie agenți ai schimbării în promovarea dialogului intercultural, în rezolvarea conflictelor și în construirea unei culturi a păcii în lumea contemporană?

 1. Sănătatea și bunăstarea tinerilor:

Analizați provocările legate de sănătatea fizică și mintală a tinerilor în context global. Cum pot tinerii să lupte împotriva stigmatizării asociate cu sănătatea mintală, să promoveze prevenția și accesul la servicii de sănătate pentru toți tinerii din întreaga lume?

 1. Inovarea și tehnologia pentru dezvoltarea sustenabilă:

Explorați modul în care tinerii pot utiliza inovația și tehnologia pentru a contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD). Cum pot tinerii să utilizeze tehnologia digitală, inteligența artificială și alte instrumente pentru a aborda provocările precum sărăcia, accesul la educație și sănătate, precum și pentru a promova sustenabilitatea mediului înconjurător? Analizați colaborarea interguvernamentală pentru îndeplinirea ODD. Ce rol ar putea juca tinerii în acest proces și cum ar putea aceștia să îndemne guvernele lumii să colaboreze în îndeplinirea tuturor ODD-urilor?

 1. Implicarea tinerilor în procesul decizional și guvernare participativă:

Analizați importanța implicării tinerilor în procesele decizionale la nivel local, național și internațional. Cum pot tinerii să fie implicați activ în luarea deciziilor, în formularea politicilor și în monitorizarea implementării acestora pentru a asigura reprezentativitatea și responsabilitatea guvernării?

Aceste teme își propun să reflecte prioritățile naționale ale României în domeniul tineretului și să ofere o perspectivă integrată, aliniată cu obiectivele globale.

Toți candidații vor primi un e-mail de confirmare a depunerii candidaturii.

După data de 30.04.2024, ora 23:59 – ora României, nicio candidatură transmisă nu mai este considerată validă. Necompletarea sau lipsa unei componente și/sau nerespectarea condițiilor de mai sus vor duce la descalificarea aplicantului.

CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE:

23 aprilie 2024 – lansare a Proiectului (publicare pe site-ul MFTES);

24 – 30 aprilie 2024 – perioada de înscriere;

ULTIMA ZI DE DEPUNERE A CANDIDATURILOR – 30 APRILIE 2024, ORA 23:59, ORA ROMANIEI;

07 – 14 mai 2024 – evaluare dosare;

14 mai 2024 – anunțare a rezultatelor (publicare pe site-ul MFTES);

14 – 16 mai – depunere contestații;

ULTIMA ZI DE DEPUNERE A CONTESTAȚIILOR – 16 MAI 2024, ORA 23:59, ORA ROMANIEI;

17 – 21 mai 2024 – evaluare contestații;

22 mai 2024 – anunțare a listei finale (publicare pe site-ul MFTES);

23-24 mai 2024 – interviu si proba finala;

28 mai 2024 – predare a mandatului.

Pentru întrebări sau informații suplimentare, candidații pot contacta organizatorii prin e-mail la adresa secretariat.dgptl@mfamilie.gov.ro.