București, România
+40787695055 / +40772058224
office@unyouthdelegate.ro

ODD 9- Industrie, inovație și infrastructură

ODD 9- Industrie, inovație și infrastructură

 

Descriere generală-

     Într-o eră a globalizării, a inovațiilor rapide și a tehnologizării, adaptarea față de progres reprezintă un aspect vital ce asigură comunicarea globală. Așadar, încurajarea inovației și  a unor infrastructuri rezistente și promovarea industrializării reprezintă poate cei mai importanți piloni ai unei societăți durabile. Fiind interconectate, cele trei aspecte sprijină dezvoltarea economică și bunăstarea pentru toți, propunând dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, sigure și durabile.

    Cu toate acestea, țările în curs de dezvoltare încă nu își pot valorifica pe deplin acest potențial, investițiile în cercetare științifică și inovare fiind limitate. Mai mult decât atât, contextul epidemiologic actual a afectat puternic capacitatea de adaptare și reziliență a unor state față de evoluția societății accelerate. În acest sens, Obiectivul de Dezvoltare Durabilă numărul 8 urmărește promovarea industrializării incluzive, creșterea semnificativă a productivității globale și înaintarea cercetărilor științifice. 

     În ceea ce privește situația României, sunt necesare o multitudine de îmbunătățiri, România ocupând ultimul loc în Tabloul de bord european privind inovarea. Conform Comisiei Europene, una dintre principalele provocări ale României reprezintă competitivitatea scăzută. În aceste condiţii, se dovedeşte esenţială crearea unui mediu stimulativ pentru iniţiativă inovativă. Cu toate acestea, din păcate,  antreprenorii români nu beneficiază de potenţialul deplin al susținerii financiare, indicând o capacitate de comercializare limitată. 

      Mai mult decât atât, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană din punct de vedere al investițiilor în cercetare și dezvoltare (constant sub 0,5% din PIB), cu un buget de aproape 7 ori mai mic decât liderul clasamentului. Durata și profunzimea acestor evoluții negative au făcut ca cercetătorii din România să constituie, de asemenea, cea mai mare diasporă științifică din UE, cu o prezență notabilă și peste Ocean. 

     Cu toate acestea, situația României poate fi îmbunătățită prin apel la Agenda 2030 de Dezvoltare Durabilă, program ce include o serie de obiective concrete pe care statele membre ale ONU trebuie să le îndeplinească pentru a integra pe deplin conceptul de sustenabilitate în demersurile lor.

Ținte și indicatori-

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, ONU prevede 8 ținte și 12 indicatori – pe care le puteți consulta aici: https://sdg-tracker.org/infrastructure-industrialization 

Exemple:

 • 9.1- Dezvoltarea unor infrastructuri durabile,  sustenabile și favorabile incluziunii
 • 9.2- Promovarea industrializării durabile și favorabile incluziunii
 • 9.3- Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la servicii financiare
 • 9.4- Modernizarea tuturor industriilor și a infrastructurii pentru sustenabilitate, având în vedere cantitatea emisiilor de dioxid de carbon generată în folosul economiei.

Date generale despre implementarea acestui Obiectiv în Europa- 

 • Europa reprezintă 20 % din investițiile mondiale în CDI, produce o treime din totalul publicațiilor științifice de înaltă calitate și deține o poziție de lider mondial în sectoare industriale precum industria medicamentelor și industria chimică.
 • UE reprezintă spațiul de cercetare și inovare cel mai deschis din lume, dar sunt necesare îmbunătățiri în ceea ce privește extinderea și diseminarea.
 • Potrivit Raportului pe 2018 privind indicele și tablourile de bord ale ODD, 10 state membre ale UE au un punctaj de cel puțin 73 din 100 pentru ODD 9.
 •  77 % dintre întreprinderile din UE includ responsabilitatea socială a întreprinderilor în rapoartele lor și multe dintre ele au o poziție de vârf în ceea ce privește armonizarea cu ODD.
 • Suedia este lider în domeniul inovării în UE, în timp ce România și Bulgaria se află pe ultimul loc.
 • Începând din 2012 şi până în prezent, performanţele în materie de inovare ale UE au crescut, în medie, cu 8,8%.

Printre prioritățile pe care România trebuie să le adopte pentru construirea unei infrastructuri reziliente, promovarea unei industrializări durabile și încurajarea inovării:

 • Crearea unui mediu stimulativ pentru iniţiativa sectorului privat
 • Facilitarea accesului la servicii de sprijin pentru activități antreprenoriale
 • Finanţarea de proiecte CDI derulate de întreprinderi
 • Dezvoltarea, în instituţiile publice, a capacităţii de comercializare a în domeniul inovării.
 • Promovarea industrializării incluzive și durabile 
 • Susţinerea finanţării proiectelor majore pentru dezvoltarea infrastructurii existente.
 • Înţelegerea impactului social al ştiinţei, tehnologiei şi al activităţilor economice în sectoarele relevante.
 • Creșterea bugetului alocat cercetării cu aproximativ 30% anual, pentru a se apropia de nivelul mediu UE.
 • Creşterea rolului ştiinţei în societate.

La momentul actual, există proiecte și inițiative sociale ce stimulează și promovează inovația, competitivitatea și  creativitatea în România. Câteva exemple ar fi: 

 • Asociația Națională a Antreprenorilor (ANAA)- asociație non-profit care promovează și susține antreprenoriatul la nivel național
 • Proiectul “Săptămâna antreprenoriatului”- proiect realizat de Asociația “Un strop de fericire” ce oferă tinerilor acces la o arie cât mai largă de oportunități de educație practică și de dezvoltare a competențelor de bază, în conformitate cu cerințelor pieței muncii actuale.
 • Asociația Young Initiative- organizație non-profit ce promovează și susține inovația în rândul tinerilor. 
 • Asociația Pro Infrastructură- asociație non-guvernamentală ce acționează pentru a aduce transparență și promptitudine în dezvoltarea infrastructurii în România.
 • Asociația Antreprenori pentru Dezvoltare- asociație non-guvernamentală ce are ca scop dezvoltarea economică, socială și civică a societății românești, prin dezvoltarea mediului de afaceri

O evoluție armonioasă pornește, însă, de la implicarea fiecăruia dintre noi. Așadar, iată câteva lucruri pe care ai putea să le faci pentru a contribui la implementarea ODD 9 în comunitatea ta:

 • Alătură-te organizațiilor non-guvernamentale ce promovează creșterea durabilă în țările în curs de dezvoltare.
 • Donează bani organizațiilor ce au în vedere înaintarea cercetărilor științifice.
 • Informează-te în legătură cu utilizarea eficientă a resurselor.
 • Începe și organizează campanii de strângere a fondurilor pentru actualizarea și modernizarea infrastructurii locale. 
 • Promovează productivitatea la locul de muncă.
 • Susține întreprinderile mici în activitățile lor. 
@2020 Delegații de Tineret ai României la ONU