București, România
+40787695055 / +40772058224
office@unyouthdelegate.ro

ODD 4: EDUCAȚIA DE CALITATE – GARANȚIA UNUI VIITOR PROSPER

ODD 4: EDUCAȚIA DE CALITATE – GARANȚIA UNUI VIITOR PROSPER

Educația reprezintă un domeniu esențial al vieții comunitare și mecanismul sub egida căruia societatea poate înregistra progrese semnificative. Un sistem de învățământ calitativ și performant, adaptat la standardele contemporane de incluziune socială și dezvoltare durabilă, reprezintă garanția unui viitor sustenabil, armonios și prielnic pentru fiecare individ.

În contextul epidemiologic actual, educația s-a confruntat cu provocări masive și problemele tradiționale ale acestui sistem au fost accentuate de criza sanitară globală. Nevoia de digitalizare rapidă, abandonul școlar pe timp de pandemie, lipsa accesului la procesul educațional din mediul online, pregătirea redusă a cadrelor didactice pe plan tehnologic sau fenomenele de excluziune socială în mediul școlar au devenit brusc teme stringente în agenda socială, iar unele dintre ele au lansat impedimente majore, pe care statele lumii trebuie să le combată împreună.

Recent, am participat la consultarea publică organizată de Ministerul Educației pe tema Strategiei privind digitalizarea educației din România „SMART-Edu” (pe care o puteți consulta accesând acest link). Propunerile noastre se regăsesc aici.

Cooperarea internațională pentru revitalizarea sistemelor de învățământ din întreaga lume devine, în momentul de față, instrumentul cel mai relevant de coeziune împotriva efectelor profund negative exercitate de pandemie asupra celui mai important domeniu al activității sociale. O viziune coerentă asupra educației în plină criză poate să fie elaborată și implementată doar prin apel la Agenda 2030 de Dezvoltare Durabilă, program ce include o serie de obiective concrete pe care statele membre ale ONU trebuie să le îndeplinească pentru a integra pe deplin conceptul de sustenabilitate în demersurile lor.

Astfel, pentru Obiectivul de Dezvoltare Durabilă cu numărul 4, Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți, ONU a setat 10 target-uri și 11 indicatori, care pot fi consultați aici (https://sdg-tracker.org/quality-education) și aici (http://roaid.ro/page/2/?s=ODD).

Printre prioritățile pe care România trebuie să le adopte la nivelul perfecționării sistemului educațional se numără:

 1. accesul fiecărei fete și a fiecărui băiat la servicii educaționale de calitate, gratuite și incluzive în învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal;
 2. dezvoltarea unor competențe de bază în ceea ce privește utilizarea corectă a limbii, aritmetica și cultura generală, pentru fiecare cetățean;
 3. eliminarea discrepanțelor dintre actul instructiv-educativ din mediul rural și cel din zonele urbane;
 4. integrarea minorităților rasiale, etnice, religioase, sexuale sau de altă natură în mediul educațional, precum și asigurarea de sprijin material tinerilor din medii defavorizate;
 5. combaterea violenței, a discriminării și a altor fenomene de excluziune socială prin mecanisme coerente;
 6. adoptarea principiului de egalitate de gen și de șanse, pentru a permite accesul echitabil al tuturor cetățenilor la programe performante de formare în spectrul învățământului superior;
 7. perfecționarea învățământului profesional și tehnic, sporirea accesului în acest sector al sistemului educațional;
 8. dezvoltarea programelor școlare prin reforma curriculară, perfecționarea unor abilități din spectrul educației civice, pentru dezvoltare durabilă, a gândirii critice, comunicării, dar și al eticii etc;
 9. formarea de indivizi autonomi și cetățeni responsabili, care înțeleg și militează pentru valorile democratice universale;
 10. stimularea financiară și socială a performanțelor și a excelenței în educație;
 11. asigurarea unor oportunități de formare pe tot parcursul vieții și a accesului la programe de pregătire profesională;
 12. dezvoltarea de competențe soft și tehnice relevante pe piața muncii;
 13. fructificarea de către fiecare beneficiar al actului educațional a unor competențe digitale avansate;
 14. crearea unor biblioteci virtuale și a unor oportunități de e-learning la care să aibă acces toată lumea;
 15. realizarea strategiilor de implementare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în agendele de activitate ale școlilor și universităților;
 16. digitalizarea eficientă a sistemului de învățământ, astfel încât fiecare cadru didactic să dispună de formarea necesară pentru a putea susține lecțiile în mediul online, iar fiecare elev să dețină dispozitivele necesare participării la cursurile din spațiul virtual.

Aspectele amintite mai sus sunt doar o mică parte dintre chestiunile pe care trebuie să le luăm în considerare pentru a clădi, sub egida educației, societăți sustenabile și prospere.

Date generale despre implementarea acestui obiectiv

 • Rata persoanelor care părăsesc timpuriu sistemul de învățământ și de formare profesională este în continuă scădere din 2002. Scăderea de la 17 % în 2002 la 10,6 % în 2017 reprezintă un progres clar în direcția realizării obiectivului principal al Strategiei Europa 2020 de 10 %;
 • Obiectivul principal al Strategiei Europa 2020 ca rata absolvenților învățământului terțiar să ajungă la 40 % în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 30 și 34 de ani a fost practic atins (39,9 % în 2017);
 • În 2017, 57 % din populația UE cu vârsta cuprinsă între 16 și 64 de ani avea cel puțin competențe digitale de bază;
 • Rata de angajare a proaspeților absolvenți a crescut de la 76,9 % în 2015 la 80,2 % în 2017, un procent apropiat de obiectivul UE de 82 %;
 • Procentul de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare a continuat să scadă, ajungând la 10,9 % în 2017, comparativ cu nivelul de vârf de 13,2 % din 2012;
 • Participarea adulților (25-64 de ani) la procesul de învățare a fost de 10,9 % în 2017, cu mult sub obiectivul de cel puțin 15 %. 

O evoluție armonioasă pornește, însă, de la implicarea fiecăruia dintre noi, așa că iată câteva dintre acțiunile pe care tu, în calitate de tânăr cetățean, le poți realiza, astfel încât să contribui la implementarea ODD 4 în comunitatea ta:

 1. Oferă-le îndrumări prietenilor mai mici sau colegilor care au rămas în urmă cu anumite conținuturi;
 2. Donează dispozitive și materiale educaționale pentru cei care nu au acces la acestea;
 3. Alege-ți un subiect de interes și înscrie-te la cursuri online, fizice sau diverse programe educaționale pe acea temă;
 4. Caută resurse de informare și dezvoltare interesante și transmite-le și prietenilor tăi;
 5. Alege un subiect de care ești interesat și realizează materiale creative pe care să le împărtășești cu cei ce întâmpină probleme pe acea temă;
 6. Implică-te în mișcarea de reprezentare a elevilor și ia atitudine când simți că drepturile și interesele tale sunt subminate;
 7. Militează împotriva discriminării în comunitatea școlară în care activezi;
 8. Oferă-le sprijin profesorilor și colegilor care nu dețin competențe digitale performante;
 9. Ia legătura în mediul online cu activiști din domeniul educației, scriitori, oameni de știință sau experți în domeniile de care ești interesat, pentru a extrage mai multă informație de la aceștia;
 10. Profită de fiecare oportunitate educațională!

Pentru mai multe informații legate de viziunea noastră asupra domeniului educațional, vă invităm să accesați link-ul de mai jos:

 

@2020 Delegații de Tineret ai României la ONU